• Kapcsolat : +3670/23-22-685, Vác, Görgey Artur u. 55. és Dunakeszi, Kádár u. 2.

Magunkról, Csapatunk

member-image

Igar Beatrix

A két agyféltekés tanulás tréning rendszer kidolgozója, pedagógus, csoportos és egyéni oktatás

​​1988-ban kaptam a pedagógusi diplomámat. Saját gyermekeimen, és a tanítványaimon keresztül is felfedeztem, hogy azokat a módszereket, amit a főiskolán tanultam, nem tudom mindig​​ eredményesen alkalmazni. Legyen szó gyereknevelésről, illetve tanításról. Azt láttam, ők eltérnek bizonyos értelemben a többi gyerektől, és ezért kezdtem kutatni, hogy mi az a módszer, ami számukra megfelelő. Amivel a képességeikhez mérten a legjobb osztályzatot lehet kihozni belőlük.

Több fajta képzést, tanfolyamot, tréninget végig járva, nagyon sok tanulmányt, könyvet elolvasva, és saját tapasztalatot, forrást hozzárakva alakítottam ki ezt a két agyféltekét összehangoló módszert, amivel már évek óta eredményesen, és hatékonyan dolgozunk együtt a tanítványainkkal.​ ​Amikor a gyerekek megtapasztalják, hogy ezzel a módszerrel, hogyan lehet könnyebben, gyorsabban tanulni, jó jegyeket szerezni, akkor már rajta vagyunk az úton.

Az az elvem, hogy fel kell fedezni minden egyes gyerekben, személy szerint neki miért érdemes jó jegyeket szerezni. Nincs két egyforma motiváció. A két agyféltekét összehangoló módszer így még hatékonyabban képes működni. A gyerekek iránt érzett őszinte szeretet, tisztelet és szolgálat, ami a munkám hajtó motorja.

member-image

Springárt Katalin

Tanulás tréner, óvodapedagógus, iskola előkészítő oktatás, egyéni oktatás

1987-től a váci Újhegyi úti óvodában óvodapedagógusként dolgozom. Többféle akkreditált képzés​en​ ​tanultam meg​ ​azokat a​ módszer​eket​, ami ​azoknál​​ a gyerekeknél kitűnően működik​, akik a hagyományostól eltérő viselkedést mutatnak.​ 2006-óta az Újhegyi úti óvodában ve​ze​tőként​ nagyon sok tapasztalatot szereztem azzal kapcsolatban, hogy az eddig megismert fejlesztő módszerek ​mennyire és milyen mértékű hatékonysággal működnek. Amivel most dolgozunk, a két agyfélteke összehangolása az, ami egy biztos alapot képez a gyerekeknél, így válik hosszú távúvá és eredményessé a fejlesztésük. A szakmai képzések folyamatosságát tartom fontosnak, hiszen állandóan újabb és újabb típusú problémák merülnek fel a gyerekekkel kapcsolatosan. 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás vezetői diplomát szereztem. Iskolaérettségi vizsgálatot végző pedagógus vagyok, így Tanulás Központunkban a nagycsoportos óvodások szüleinek segítünk döntésükben, mehet-e első osztályba gyermekük. Munkám során a gyerekek érzik rajtam azt a szeretetet, elfogadást, amivel feléjük fordulok. Ettől válik teljessé ez a módszer.

member-image

Nagy Dorottya

Tanulás tréner, pedagógus, csoportos és egyéni oktatás

A Tanítóképző elvégzése után hamarosan kiderült számomra, hogy létezik jó néhány olyan tanuló, akinél azt a tanulási, nevelési módszertant nem tudom alkalmazni, amit a főiskolán elsajátítottunk. Fejlődésük valamiféle akadályba ütközik, illetve sokkal lassabban képesek csak tanulni, annak dacára, hogy jó képességűek.

A gyerekekkel nagyon rövid idő alatt egy hullámhosszra kerülünk, ezért teljes mértékben együtt tudunk dolgozni. A foglalkozások vidám, könnyed hangulatban telnek, így a gyerekek észre sem veszik, hogy minden egyes mozzanat az ő fejlesztésüket, tanításukat szolgálja. Kitartó türelemmel, és állhatatossággal fordulok a gyerekek felé.

Ennek a módszernek az eredményességével akkor szembesültem, amikor az egyik kis kedves gyerekemen tapasztaltam a pozitív irányú változásokat. Mivel mindig fontos volt számomra, hogy a gyerekek egy magabiztos tudásra tegyenek szert, azok is, akik az átlagtól eltérnek, ezért döntöttem úgy, hogy két agyfélteke összehangoló trénerként dolgozom.

A gyerekek szeretetét, a gyerekekkel szembeni végtelen türelmet édesanyámtól hoztam útravalóul, aki óvónőként dolgozik.

member-image

Dóka-Bakos Patrícia

Tanulás tréner, gyógypedagógus, pszichopedagógus, csoportos és egyéni oktatás

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem gyógypedagógiát, pszichopedagógia szakirányon. Tapasztalataim során egyértelművé vált számomra, hogy a gyermek egész személyiségét figyelembe kell venni a fejlesztések során, nem lehet külön szemlélni a tanulási és magatartási/szociális, valamint az érzelmi problémákat, hiszen azok kihatnak egymásra.

Gyógypedagógusként több féle fejlesztési módszert is megtanultam. A gyakorlatban az autista gyerektől elkezdve a normál általános iskolába járó gyerekig ezeket alkalmaztam, de azt éreztem, hogy kisebb javulások történnek ugyan, de átütő változások nem. Ami a Tanulás Központ által alkalmazott két agyfélteke összehangoló módszerben megfogott, hogy képes olyan látványos változásokat létrehozni a gyerekben, ami mind a tanulásában, mind a magatartásában jelentkezik.

A két agyféltekét összehangoló fejlesztés a gyermek teljes személyiségére hat. Így ha a tanulás területén sikereket ér el, azáltal fejlődik az önbizalma, jelleme is.

Hiszem, hogy egy biztonságot és szeretetet adó légkör, egy odafigyelő és kellő szakértelemmel rendelkező pedagógus, és egy hosszú idő óta jól működő módszer képes a gyermek egészét kibontakoztatni.

Ezért dolgozom szívvel-lélekkel.

member-image

Mészáros Kata

Tanulás tréner, pedagógus, csoportos és egyéni oktatás

2007-ben végeztem az ELTE Pedagógiai Pszichológia Karán.

Az elmúlt évtizedekben, az iskola világában, gyerekek között dolgoztam, gimnáziumi és általános képzésű rendszerben is. Ez kiváló tapasztalatot jelentett számomra, a különböző életkorban lévő gyerekekkel való bánásmódra, figyelembe véve a különböző fejlődési szintjeiket, életkori sajátosságaikat.

Azt is megtapasztalhattam, hogy az egyetemen tanultak, valamint a hagyományos közoktatás által előírt séma nem „húzható” rá minden gyerekre, hiszen senki sem egyforma, mindenki más ritmusban és más módszerekkel halad, illetve lehet sikeres a tanulmányaiban. A Tanulás Központban végzett módszer ébresztett rá arra, hogy ez az, amivel szeretnék foglalkozni, mert ez valódi segítséget jelent a gyerekeknek. A két agyfélteke összehangolatlanságából fakadó tanulási zavarok fejleszthetők, illetve meg is szüntethetők. Így a tanulás már öröm lesz a gyerkőcök számára, és ez a pozitív élmény teszi majd a későbbiekben is sikeres emberré őket!

Vallom, hogy nem szabad hagyni elkallódni egyetlen emberpalántát sem, csak azért, mert tanulási nehézségekkel küzd. A tanulás ne egy örömtelen tevékenységet jelentsen számukra, hanem egy boldog megelégedettséget. Ezt az érzést szeretném átadni a nebulóknak: mindenre képes vagyok, el tudom érni a céljaimat, de ezért tennem kell. Ebben szeretném segíteni a gyerekeket, ezt tekintem hivatásomnak!

member-image

Süli Zsuzsanna

Tanulás tréner, pedagógus, csoportos és egyéni oktatás

Három gyermekes édesanya, gyógypedagógus és zenetanár vagyok. Már négy évesen iskolásat játszottam a babáimmal, ez a tevékenység vált a hivatásommá, hiszen el sem tudom képzelni az életem gyerekek nélkül.

A saját és a rám bízott gyermekek vonatkozásában is az a hitvallásom, hogy az érzelmi biztonságuk megteremtése a legfontosabb, mert erre alapozva tudjuk segíteni és támogatni a fejlődésüket. Ehhez gyakran szükséges a szüleik nehézségeivel foglalkozni, értő és nyitott füllel figyelni és hallgatni őket, segítő kérdéseket feltéve.

A gyógypedagógiai tanulmányaim nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az egyébként is nyitott, elfogadó, érdeklődő beállítottságom tovább érzékenyüljön, a látóköröm szélesedjen. Gyógypedagógusként, fejlesztő pedagógusként gyakran szembesültem azzal a problémával, hogy az eddig használt gyakorlatok sajnos nem működnek. Ezért nagyon örülök, hogy megtaláltam a két agyfélteke összehangoló módszert, ami már hosszú évek óta segíti a gyerekeket abban, hogy a képességeikhez mérten a maximumot tudják kihozni magukból. Motiváltak legyenek a tanulás terén. ​