• Kapcsolat : +3670/23-22-685, Vác, Zrínyi u. 3. I. emelet és Dunakeszi, Kádár u. 2.

Magunkról, Csapatunk

member-image

Igar Beatrix

A két agyféltekés tanulás tréning rendszer kidolgozója, pedagógus, csoportos és egyéni oktatás

​​1988-ban kaptam a pedagógusi diplomámat. Saját gyermekeimen, és a tanítványaimon keresztül is felfedeztem, hogy azokat a módszereket, amit a főiskolán tanultam, nem tudom mindig​​ eredményesen alkalmazni. Legyen szó gyereknevelésről, illetve tanításról. Azt láttam, ők eltérnek bizonyos értelemben a többi gyerektől, és ezért kezdtem kutatni, hogy mi az a módszer, ami számukra megfelelő. Amivel a képességeikhez mérten a legjobb osztályzatot lehet kihozni belőlük.

Több fajta képzést, tanfolyamot, tréninget végig járva, nagyon sok tanulmányt, könyvet elolvasva, és saját tapasztalatot, forrást hozzárakva alakítottam ki ezt a két agyféltekét összehangoló módszert, amivel már évek óta eredményesen, és hatékonyan dolgozunk együtt a tanítványainkkal.​ ​Amikor a gyerekek megtapasztalják, hogy ezzel a módszerrel, hogyan lehet könnyebben, gyorsabban tanulni, jó jegyeket szerezni, akkor már rajta vagyunk az úton.

Az az elvem, hogy fel kell fedezni minden egyes gyerekben, személy szerint neki miért érdemes jó jegyeket szerezni. Nincs két egyforma motiváció. A két agyféltekét összehangoló módszer így még hatékonyabban képes működni. A gyerekek iránt érzett őszinte szeretet, tisztelet és szolgálat, ami a munkám hajtó motorja.

member-image

Springárt Katalin

Tanulás tréner, óvodapedagógus, iskola előkészítő oktatás, egyéni oktatás

1987-től a váci Újhegyi úti óvodában óvodapedagógusként dolgozom. Többféle akkreditált képzés​en​ ​tanultam meg​ ​azokat a​ módszer​eket​, ami ​azoknál​​ a gyerekeknél kitűnően működik​, akik a hagyományostól eltérő viselkedést mutatnak.​ 2006-óta az Újhegyi úti óvodában ve​ze​tőként​ nagyon sok tapasztalatot szereztem azzal kapcsolatban, hogy az eddig megismert fejlesztő módszerek ​mennyire és milyen mértékű hatékonysággal működnek. Amivel most dolgozunk, a két agyfélteke összehangolása az, ami egy biztos alapot képez a gyerekeknél, így válik hosszú távúvá és eredményessé a fejlesztésük. A szakmai képzések folyamatosságát tartom fontosnak, hiszen állandóan újabb és újabb típusú problémák merülnek fel a gyerekekkel kapcsolatosan. 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás vezetői diplomát szereztem. Iskolaérettségi vizsgálatot végző pedagógus vagyok, így Tanulás Központunkban a nagycsoportos óvodások szüleinek segítünk döntésükben, mehet-e első osztályba gyermekük. Munkám során a gyerekek érzik rajtam azt a szeretetet, elfogadást, amivel feléjük fordulok. Ettől válik teljessé ez a módszer.

member-image

Nagy Dorottya

Tanulás tréner, pedagógus, csoportos és egyéni oktatás

A Tanítóképző elvégzése után hamarosan kiderült számomra, hogy létezik jó néhány olyan tanuló, akinél azt a tanulási, nevelési módszertant nem tudom alkalmazni, amit a főiskolán elsajátítottunk. Fejlődésük valamiféle akadályba ütközik, illetve sokkal lassabban képesek csak tanulni, annak dacára, hogy jó képességűek.

A gyerekekkel nagyon rövid idő alatt egy hullámhosszra kerülünk, ezért teljes mértékben együtt tudunk dolgozni. A foglalkozások vidám, könnyed hangulatban telnek, így a gyerekek észre sem veszik, hogy minden egyes mozzanat az ő fejlesztésüket, tanításukat szolgálja. Kitartó türelemmel, és állhatatossággal fordulok a gyerekek felé.

Ennek a módszernek az eredményességével akkor szembesültem, amikor az egyik kis kedves gyerekemen tapasztaltam a pozitív irányú változásokat. Mivel mindig fontos volt számomra, hogy a gyerekek egy magabiztos tudásra tegyenek szert, azok is, akik az átlagtól eltérnek, ezért döntöttem úgy, hogy két agyfélteke összehangoló trénerként dolgozom.

A gyerekek szeretetét, a gyerekekkel szembeni végtelen türelmet édesanyámtól hoztam útravalóul, aki óvónőként dolgozik.

member-image

Bakos Patrícia

Tanulás tréner, gyógypedagógus, pszichopedagógus, csoportos és egyéni oktatás

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem gyógypedagógiát, pszichopedagógia szakirányon. Tapasztalataim során egyértelművé vált számomra, hogy a gyermek egész személyiségét figyelembe kell venni a fejlesztések során, nem lehet külön szemlélni a tanulási és magatartási/szociális, valamint az érzelmi problémákat, hiszen azok kihatnak egymásra.

Gyógypedagógusként több féle fejlesztési módszert is megtanultam. A gyakorlatban az autista gyerektől elkezdve a normál általános iskolába járó gyerekig ezeket alkalmaztam, de azt éreztem, hogy kisebb javulások történnek ugyan, de átütő változások nem. Ami a Tanulás Központ által alkalmazott két agyfélteke összehangoló módszerben megfogott, hogy képes olyan látványos változásokat létrehozni a gyerekben, ami mind a tanulásában, mind a magatartásában jelentkezik.

A két agyféltekét összehangoló fejlesztés a gyermek teljes személyiségére hat. Így ha a tanulás területén sikereket ér el, azáltal fejlődik az önbizalma, jelleme is.

Hiszem, hogy egy biztonságot és szeretetet adó légkör, egy odafigyelő és kellő szakértelemmel rendelkező pedagógus, és egy hosszú idő óta jól működő módszer képes a gyermek egészét kibontakoztatni.

Ezért dolgozom szívvel-lélekkel.